Lamphu (2018)

Cast: Salon Basnet, Kabir Khadka, Mariska Pokhrel, Chadani Sharma, Sanjit Bhandari, Kusum Shrestha, Ajit Lamichhane, Aayan Khadka, Januka Paudel, Pushpa Acharya, Santosh Karki, Om Gurung, Kusagra Bhattarai (Child Artist)